TSE EN 15635 YÖNETMELİĞİ MADDE 9.4 KAPSAMINDA MEVCUT DEPO RAF SİSTEMLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ

TSE EN 15635 YÖNETMELİĞİ MADDE 9.4 KAPSAMINDA MEVCUT DEPO RAF SİSTEMLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ

Genel olarak kontrol edilecek hususlar:

 – Darbe yükü alan herhangi bir depo raf sistemi yapı elemanının olup olmadığının kontrolü.

– Raf kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü

– Raf Ayak taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar.

– Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığı

– Rafların oturduğu temelin durumu

– Paletlerdeki yüklerin pozisyonu.

– Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun

uygunluğunun kontrolü

– İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü

– “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü

– Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü.

Hasar tespit edildi ise:

 

Gözlenen hasarın olası sebeplerinin belirtilmesi:

– Forklift kazası

– Farklı teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Eskimiş teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Farklı bir palet tipinin kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Hasarlı yük kaldırma teçhizatlarının kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Yükün takılıp asılı kalmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Boşlukların (yeterli açıklık) yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Koridor genişliğinin yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Dağınık raf düzeni veya raftaki ürünlerin arasındaki engellerden dolayı doğabilecek hasarlar.

– Zayıf ışıklandırmadan dolayı doğabilecek hasarlar

– Raf zemini ve koridor zemini kaplaması yetersizliğinden dolayı doğabilecek hasarlar.

  

Hasar Kontrol Prosedürü:

KİRİŞLER:

Sehim miktarı (d) raf kirişleri için L/200 ‘den az olmalıdır. Konsol kiriş varsa bu limit L/100

olarak belirtilmektedir.

– Eğer L/200 den fazla sehim tespit edildiyse üzerindeki yük kaldırılmalı. Oluşan plastik

deformasyon miktarı ölçülmeli. Bu değer normal sehimin %20 sini aşmamış ise yük

azaltılarak sistem kullanılabilir.

– Kirişlerde yanal ötelenmeler var ise bu değer yaptıkları düşey deplasmanın %50 sinden az

olmalıdır.

TRAVERS KONEKTÖR KİLİT TEÇHİZATI:

 

 

– Travers Konektörlerde şekilde görüldüğü üzere konektör kilitleri olmak zorundadır.

– Travers Konektörlerde hiçbir şekilde açıkça belirgin görsel hasar olmamalıdır. Var ise derhal o kiriş

değiştirilmelidir.

– Travers Kirişe kaynaklanan konektörlerin kaynak kısımlarında herhangi bir çatlak tespit edildiği anda

derhal o kiriş değiştirilmelidir.

 

 

 

RAF AYAK -RAF KOLON AYAKLARI VE ÇAPRAZLAR:

Yüke maruz kalan kolonlarda düşey eksenden kaçıklık miktarı 1/200 ‘ den fazla olmamalıdır.

(yatay fark / boy). Aşağıdaki şekildeki gibi konsol sistemler için bu limite bakılmaksızın

kaçıklık var ise üretici acilen uyarılmalıdır.

Kolonlarda derin oyuk, yırtılma ve ayrılma hasarı gözleniyorsa hasar kontrolüne gerek yoktur.

O parça vakit kaybedilmeden değiştirilmelidir.

Aşağıdaki kurallar eğilme hasarına maruz kalmış kısmı 1m ve 1m’den daha az olan kolonlar

için hasar kontrolünde kullanılır. 1 metrenin altındaki hasarlar için hasar limitleri 1 metreye

oranlanarak hesaplanmalıdır. (şekildeki boyutlar mm dir).

– Hasar, oluşan bölgenin kenarına düz bir plak konularak (terazi) ile ölçülür.

– Soldaki şekildeki gibi çaprazların olduğu tarafa doğru oluşan hasar 3 mm yi geçmemelidir.

– Ortanca şekildeki gibi kiriş açıklıklarına doğru oluşan hasar 5 mm yi geçmemelidir.

– Aynı anda iki yönde de hasar almış kolonlar ayrı ayrı yukarıdaki 2 maddeye göre

incelenmelidir.

– Sağdaki şekildeki gibi çaprazların hasar limiti 10 mm’dir. (Çapraz boyu 1m için, daha düşük

çapraz boyları için hasar limiti oranlanmalı)

Hesap Mühendislik Firmamız; Depo Raf Sistemleri Periyodik Kontrol ve Bakım Onarım Hizmetini Uzman Mühendislik Kadrosu İle Yapmaktadır.

 

Aziz DAĞ

Makina Mühendisi

Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız…

  • HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ
  • HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
  • RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ