Yapılarda Performans ve Güçlendirme Analizleri Hizmeti

Hesap Mühendislik Firmasının Oluşturduğu Alt Mühendislik Gurupları İle Çalıştığı ve Uzmanlaştığı Projeler ve Hizmetleri Aşağıda Verilmiştir. Mevcut betonarme yapıların deprem performans analizleri, durum tespitleri ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Betonarme yapıların performans esaslı tasarım kriterlerine göre projelendirilmesi ve kontrolü (yüksek yapılar, hastaneler ve okullar vb.) Her türü betonarme yapının (konut, iş yeri, otopark, okul, hastane, kamu binaları, endüstri tesisleri, otel, dini yapılar vb.) tasarımı ve uygulama projelerinin hazırlanması. Çelik binalar, sanayi yapıları, spor tesisleri, stadyumlar, kuleler vb. diğer çelik yapı türlerinin tasarımı, durum tespitleri, uygulama projelerinin hazırlanması, performans analizleri ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Ahşap konutlar, yalı ve çatılar, vb. yapıların tasarımı, uygulama projelerinin ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Yığma türü binalarının (tarihi yapılar) tasarımı, uygulama projelerinin hazırlanması performans analizleri ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Her türlü sanat yapılarının (betonarme, kirişli köprüler, betonarme yerinde dökme köprüler, betonarme artgermeli köprüler, çelik köprüler, şaft, tünel vb.) tasarımı, uygulamam projelerinin hazırlanması, performans analizleri ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Yüksek hızlı tren hatlarındaki köprülerin tasarımı ve uygulama projelerinin hazırlanması. İstinat duvarları, toprakarme duvarlar ve kazıklı duvarlar, iksalar gibi sanat yapılarının tasarımı, uygulama projelerinin ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Liman ve deniz yapılarının (rıhtım, iskele vb.) tasarımı, uygulama projelerinin hazırlanması, performans analizleri ve güçlendirme projelerinin hazırlanması. Çelik ve betonarme yaya köprülerinin[…]

Read more

TSE EN Çelik Yapı standartları listesi

TSE EN Çelik Yapı standartları listesi Çelik Yapılarda ,yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan Avrupa normları;     TS EN 1993-1-1                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.12.2005) Eurocode3: Çelik Yapıların Projelendirilmesi – Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings   TS EN 1993-1-1/AC                                                                         (Kabul Tarihi: 30.03.2006) Eurocode3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings   TS EN 1993-1-2                                                                                           (Kabul Tarihi: 03.04.2007) Eurocode3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yangına karşı yapısal tasarım Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design   TS EN 1993-1-3                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.03.2007) Eurocode 3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-3: Genel Kurallar – Soğukta Biçimlendirilmiş İnce Ölçülü Elemanlar ve  Sacla Kaplama İçin Ek Kurallar Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting   TS EN 1993-1-4                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.03.2007) Eurocode 3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-4: Genel Kurallar – Paslanmaz Çelik İçin Ek Kurallar Eurocode 3[…]

Read more

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS) yapısal hesap

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan FEM (Federation of Material Handling) Avrupa normları; FEM 10.2.01 terminology (terminoloji) FEM 10.2.02 the design of static steel pallet racking (statik çelik paletli (ağır yük) rafın tasarımı) FEM 10.2.04 recommendations for the safe use of static steel racking and shelves (statik çelik rafın güvenli kullanımı için öneriler) FEM 10.2.05 safety in working with lift trucking in and around pallet racking. (asansörlü istif cihazı ile çalışma ve pallet rafın etrafında çalışma güvenliği.) FEM 10.2.06 The design of hand loaded static steel shelving systems. (El ile yükleme yapılan (Minirack) statik çelik rafın tasarımı) FEM 10.2.07 The design of drive in and drive through pallet racking (Drive-in ve drive-through (ilk giren ilk çıkar) rafın tasarımı) FEM 10.2.08 The seismic desing of static stell pallet racking (Palet rafın sismik tasarımı) FEM 10.3.01 rules for the desing of storage and retrieval machines (depolama ve alma makinelerin tasarım kuralları) FEM 10.2.03 Çelik Depo Raf Sistemleri – Paletli Raf Sistemlerinin kullanımına dair kılavuz- Kullanıcı Kılavuzu   Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan RMI (Rack Manufacturers Institute)  Amerika normu; Amerikan Raf Üreticileri Enstitüsü RMI[…]

Read more