Çok Katlı Çelik Yapıların Hesap, Tasarım ve Projelendirilmesi

1999 büyük Marmara depreminden önce çok katlı konut ve ofis binalarında yapısal çelik kullanımı yok denecek kadar azdı. Ancak bu deprem sonrasında çelik yapım teknolojisine ilgi arttı ve halen düşük seviyelerde olmakla birlikte çok katlı bina yapımında yapısal çelik kullanımının artan bir ivme ile yaygınlaştığına tanık olmaktayız.

Şiddetli depremlerde sergilediği üstün performans yanında çok katlı binalarda yapısal çelik kullanımının sağlayacağı farklı avantajlar bulunmaktadır. Özellikle kullanıcı ihtiyaçları kapsamında katlarda kiralanabilir / kullanılabilir net kat hacimlerini çelik kullanarak artırmak mümkündür. Kullanılabilir hacmi artırmak çeşitli döşeme sistem seçenekleri ile mümkün hale gelmiştir. Mevcut döşeme seçenekleri katlarda 20 metrelere ulaşan ara kolonsuz çözümleri mümkün kılmaktadır. Artık ülkemizde de farklı uygulamalarda sıkça kullanılan çelik-beton karma (kompozit) döşeme sistemleri, beton ile birlikte çalışarak daha büyük açıklıkların geçilebileceği kompozit kafes kirişler, döşeme altı tesisat unsurlarının çelik kiriş gövde levhalarında açılan düzenli boşluklardan geçirilerek sağlandığı gövde-boşluklu çelik kiriş kompozit döşemeler ve sarkan kirişlerin tamamen elimine edildiği entegre kiriş (slim-floor) sistemler farklı seçenekler arasındadır. Projenizde yer alan özel durumlarda (örneğin büyük açıklık ve sığ döşemenin birlikte talep edilmesi) söz konusu sistem seçeneklerini birlikte kullanarak çözüm elde edebilirsiniz.

Sistem stabilitesinin sağlanması, rüzgar ve deprem yükünün karşılanması ile ilişkili de farklı sistem seçenekleri bulunmaktadır. Mimari proje ile uyumlu şekilde uygulanabilecek taşıyıcı sistem seçenekleri arasında birleşimleri moment aktaran çelik çerçeveler ile düzenlenmiş sistemler, merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ile düzenlenmiş sistemler, dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveler ile düzenlenmiş sistemler, burkulması önlenmiş merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ile düzenlenmiş sistemler, boşluklu ya da boşluksuz betonarme perdeler ile düzenlenmiş sistemler yer almaktadır.