Hesap Mühendislik

Depo Raf Sistemleri

Hizmetini verdiğimiz Tüm Depo raf sistemlerine buradan ulaşabilirsiniz. Depo raf sistemleri kategorimizi ziyaret ediniz.

Depo Raf Sistemleri Periyodik Kontrol

Mevcut Depo Raf sistemlerinizin Periyodik bakım hizmeti vermekteyiz...

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Raf Hesap, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar...

MÜHENDİSLİK MARKET

Raf Hesap, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar...

RAF HESAPLARI

Raf Hesap, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar...

RAF HESAPLARI

Dar Koridor (Narrow Aisle) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Dar Koridor (Narrow Aisle) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.

MÜHENDSİLİK MARKET

Her türlü raf sisteminin montajı “Montaj Kılavuzu” na göre yapılmalıdır. Montaj kılavuzu; raf kalemlerini, montaj prosedürlerini ve montaj toleranslarını anlatmaktadır. Karmaşık raf sistemleri, ör; drive-in, hareketli raflar, vasıflı personel tarafından monte edilmelidir. Genel paletli rafların montaj tolernsları aşağıda açıklanmıştır.   Genel paletli sistem – XZ yönünde toleranslar Tolerance Tolerans açıklaması Sınıf 400 Sınıf 300A Sınıf 300B   A Her travers yüksekliğinde ayaklar arasındaki giriş boşlukların ölçülerinde değişimler   ± 3 mm   ± 3 mm   ± 3 mm   AT Zemin katında ölçülmüş n- şeritten sonra raf uzunluğunun varyasyonları   ± 3n  mm   ± 3n  mm   ± 3n  mm     B (B1…Bn)   Karşılıklı ayakların, n-şeritten sonraki toplamı   Max. of (± 10 mm or ± 1.0n)   Max. of (± 10 mm or ± 1.0n)   Max. of (± 10 mm or ± 0.5n)   FM Koridorun orta çizgisine göre düzlüğün değişimi   ± 15 mm   ± 10 mm   ± 10 mm Paletli raf tolerans sınıfları   Sınıf 400 Reach truck kullanarak dar ve geniş koridor sistemi Sınıf 300A Çok dar koridor sistemi,  man-up operation Sınıf 300B Çok dar koridor sistemleri, man-down operation   Eğimli paletli raf XY yönlerinde toleranslar Tolerance Tolerans açıklanması[...]

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İşverenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İşverenden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularına, teknik müşavir denilmektedir. Sosyal sorumluluk, yetkinlik, bütünleşme, tarafsızlık, adil davranış, usulsüzlük karşıtlığı etik kuralları çerçevesinde, uygulama yönergeleri, standart sözleşme, faaliyet planları, kriter antlaşmaları vb tüm kaynaklar referans alınarak, itina ile hazırlanacak olan sözleşme çerçevesinde gereken özen, verimlilik, beceri ve bilgi ile en doğru mesleki uygulamalar uyarınca, danışmanlık hizmetleri yerine getirilmektedir. Teknik Müşavirlik Hizmetleri; İşveren tarafından talep edilmesi halinde, uzman bilgisine sahip deneyimli meslek sahipleri tarafından istişari (öğüt veren) çerçevede çalışılarak çözüm odaklı faaliyetler yürütülmekte olup, Teknik Müşavirler nihai uygulamaya esas seçim yapan makamla aynı sorumluluğu taşımazlar. Sorun ya da konu hakkında nihai karar verme yetki ve sorumluluğu İşveren ya da İşverenlere aittir.

TÜM HİZMETLERİMİZ

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik mühendislik hizmetleri verilmektedir. Mühendislik disiplinleri ve tecrübeler ışığında arabuluculuk yapılarak, taraflar arasındaki uyuşmazlıklar giderilmektedir. Bilirkişilik, teknik müşavirlik ve hakemlik gibi hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için hazırlanacak olan Ek Raporlar için ayrıca bir ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler İşveren tarafından karşılanır.

VİDEO HABER

REFERANSLAR

isortaklarimiz

HABERLER

MAKALELER

Üretim, ithalat ve ihracatın yüksek oranlarda gerçekleştiği ülkemizde ilgili lojistik süreçleri kapsamında endüstriyel ürünlerin depolanma ihtiyacı da buna paralel olarak artmakta ve endüstriyel depo raf sistemleri daha yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmektedir. Ülkemizde mevcut endüstriyel depo rafı stoğu önemli bir seviyededir ve üzerine yenileri artan bir hızla eklenmektedir. Ülke ekonomisinin kalbinin atttığı İstanbul Bölgesi lojistik sektörünün yaklaşık olarak %60 ını barındırmaktadır. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren 500 civarında firma arasında 300 civarında firma İstanbul Bölgesi’nde hizmet vermektedir ve söz konusu firmalara ait büyük depolar bu bölgede bulunmaktadır. Endüstriyel Depo ve Raf taşıyıcı sistemlerinin mal ve can kaybına meydan vermeyecek şekilde emniyetli tasarlanmaları diğer mühendislik yapılarında olduğu gibi büyük önem arz etmektedir. Özellikle günümüzde halkın da iç içe bulunduğu bu sistemlerin göçmesi büyük kayıplara sebep olabilecektir. Depolanan ürünlerin tehlikeli kimyasal / biyolojik ürünler olması durumunda risk daha da artacaktır. Öte yandan ürün sahipleri açısından depolanan ürünlerin raf sistemleri üzerinde güvenli bir biçimde taşıtılması ticari açıdan çok önem arz etmektedir. Bina tipi yapılarda olduğu gibi, depo ve raf sistemlerinin de önemli bir yükleme durumu olan yatay deprem kuvvetlerine karşı emniyetli hesaplanmaları ve buna uygun şekilde tasarlanmaları çok önemlidir. Geçmişte deprem dolayısıyla dünyanın birçok bölgesinde depo ve raf sistemleri göçmüş, mal ve can[...]

KATALOG

Kataloğumuzu bu linkten indirebilirsiniz.

Download Catalog ----->

SOSYAL AĞ

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

On Altı yıla aşkın olan, Endüstriyel Depo raf Sektöründeki depo raf Proje ,depo raf Statik hesaplama, yapısal tasarım ar-ge ve ür-ge deneyimini profesyonel olarak sektörle buluşturmak ve bunu yaparken Ülkenin seçkin Üniversitelerinin konusunda uzman akademisyenlerin de danışmanlığını ve desteğini alarak, Soğukta çekilmiş İnce Cidarlı yapı çeliklerinin davranışı konularında deneyimlerini geliştirerek ulusal ve uluslar arası arena da söz sahibi olmak için resmi olarak HESAP MÜHENDİSLİK firmasını Makina Mühendisi Aziz DAĞ Nisan 2013 ‘de kurmuştur.  DEVAMINI OKU