TÜM HİZMETLERİMİZ

1.    Depo Raf sisteminin tasarımı, 2.    Depo raf sistemim Statik-Dinamik(deprem ) hesaplarının yapılması, 3.    Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması
Mevcut depo raf sisteminizin ,deponuzun kontrolü,denetimi,statik ve dinamik hesap kontrolü, rafların taşıma kapasite hesapları, proje deprem yönetmeliğine uygunluğu, ulusal ve uluslar arası yönetmeliklere uygunluğu açısından kontrolünü yapıyoruz.
Mobil (Movirack) Raf Sistemleri Hesabı Denetimi ve Kontrolü ve  Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Şartların değişken olduğu serbest piyasa aktörlerinden Kurumlar ile tüm işletmelerin, Ar-Ge ve
Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan FEM (Federation of Material Handling) Avrupa normları; FEM 10.2.01 terminology (terminoloji) FEM 10.2.02 the design of static steel pallet racking (statik çelik paletli (ağır yük) rafın tasarımı) FEM 10.2.04 recommendations for the safe use of static steel racking and shelves (statik çelik rafın güvenli kullanımı için öneriler) FEM 10.2.05 safety in working with lift trucking in and around pallet racking. (asansörlü istif cihazı ile çalışma ve pallet rafın etrafında çalışma güvenliği.) FEM 10.2.06 The design of hand loaded static steel shelving systems. (El ile yükleme yapılan (Minirack) statik çelik rafın tasarımı) FEM 10.2.07 The design of drive in and drive through pallet racking (Drive-in ve drive-through (ilk giren ilk çıkar) rafın tasarımı) FEM 10.2.08 The seismic desing of static stell pallet racking (Palet rafın sismik tasarımı) FEM 10.3.01 rules for the desing of storage and retrieval machines (depolama ve alma makinelerin tasarım kuralları) FEM 10.2.03 Çelik Depo Raf Sistemleri – Paletli Raf Sistemlerinin kullanımına dair kılavuz- Kullanıcı Kılavuzu   Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan RMI (Rack Manufacturers Institute)  Amerika normu; Amerikan Raf Üreticileri Enstitüsü RMI[...]
Hasarlı olan raf ayaklarının sökülmesi yenisi ile değişimi, Dönük olan raf ayaklarının düzeltilmesi ve eksik olan bağlantılarının yapılması Hasarlı olan raf ayak diyagonallerinin ,yatay/çaprazlarının onarımı ve değişimi Hasarlı traverslerin sökülmesi ve yenisi ile değiştirilmesi Ayak koruma bariyerleri, forklift bariyerlerinin sökümü ve değişimi Paslanmış, korozyona uğramış bulunan raf sisteminin boyanması Eksik olan üst emniyet profillerinin montajı Travers emniyet pimlerinin kontrolü ve değişimi Statik gergilerinin kontrolü Eksik olan dübellemelerin, ankrajların yapılması Hasarlı Olan Raf Ayaklarının Sökülmesi Yenisi İle Değişimi   Hasarlı olan raf sistemleri EN 15635 yönetmeliği madde 9.4 kapsamında mevcut raf sistemlerinin kontrol ve denetimi raporunda yazılı olan ve tüm hasarlı raf ayak elemanları yerinden sökülerek kaldırılacaktır. Yerine mevcut olan ve hasarsız  raf ayaklarının montajı yapılacaktır. Yapılacak olan depo raf sistemi keşifte  tip raf sisteminin yedeklerinin olup olmadığı bu raf sistemleri için satın alma yapılıp yapılmayacağı konusu tespit edilecektir   Dönük Olan Raf Ayaklarının Düzeltilmesi ve Eksik Olan Bağlantılarının Yapılması Forklift çarpması, kullanım hatasından ve eksik betona bağlantı sebebi ile  kaynaklanan raf ayak elemanlarının dönmeler meydana gelmektedir. Bu raf sistemleri yanındaki hücreler boşaltılarak, dönüklüğü giderilecek, onarılacak  betona sabitlenecektir.   Hasarlı Olan  Raf Ayak Diyagonallerinin Onarımı ve Değişimi Hasarlı olan ve EN 15635 yönetmeliği madde 9.4 kapsamında mevcut raf sistemlerinin kontrol ve[...]
Genel olarak kontrol edilecek hususlar:  – Darbe yükü alan herhangi bir depo raf sistemi yapı elemanının olup olmadığının kontrolü. – Raf kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü – Raf Ayak taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar. – Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığı – Rafların oturduğu temelin durumu – Paletlerdeki yüklerin pozisyonu. – Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü – İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü – “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü – Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü. Hasar tespit edildi ise:   Gözlenen hasarın olası sebeplerinin belirtilmesi: – Forklift kazası – Farklı teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar. – Eskimiş teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar. – Farklı bir palet tipinin kullanımından doğabilecek hasarlar. – Hasarlı yük kaldırma teçhizatlarının kullanımından doğabilecek hasarlar. – Yükün takılıp asılı kalmasından dolayı doğabilecek hasarlar. – Boşlukların (yeterli açıklık) yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar. – Koridor genişliğinin yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar. – Dağınık raf düzeni veya raftaki ürünlerin arasındaki engellerden dolayı doğabilecek hasarlar. – Zayıf ışıklandırmadan dolayı doğabilecek hasarlar – Raf zemini ve koridor zemini kaplaması yetersizliğinden dolayı doğabilecek hasarlar.    Hasar Kontrol Prosedürü: KİRİŞLER:            [...]
Her türlü raf sisteminin montajı “Montaj Kılavuzu” na göre yapılmalıdır. Montaj kılavuzu; raf kalemlerini, montaj prosedürlerini ve montaj toleranslarını anlatmaktadır. Karmaşık raf sistemleri, ör; drive-in, hareketli raflar, vasıflı personel tarafından monte edilmelidir. Genel paletli rafların montaj tolernsları aşağıda açıklanmıştır.   Genel paletli sistem – XZ yönünde toleranslar Tolerance Tolerans açıklaması Sınıf 400 Sınıf 300A Sınıf 300B   A Her travers yüksekliğinde ayaklar arasındaki giriş boşlukların ölçülerinde değişimler   ± 3 mm   ± 3 mm   ± 3 mm   AT Zemin katında ölçülmüş n- şeritten sonra raf uzunluğunun varyasyonları   ± 3n  mm   ± 3n  mm   ± 3n  mm     B (B1…Bn)   Karşılıklı ayakların, n-şeritten sonraki toplamı   Max. of (± 10 mm or ± 1.0n)   Max. of (± 10 mm or ± 1.0n)   Max. of (± 10 mm or ± 0.5n)   FM Koridorun orta çizgisine göre düzlüğün değişimi   ± 15 mm   ± 10 mm   ± 10 mm Paletli raf tolerans sınıfları   Sınıf 400 Reach truck kullanarak dar ve geniş koridor sistemi Sınıf 300A Çok dar koridor sistemi,  man-up operation Sınıf 300B Çok dar koridor sistemleri, man-down operation   Eğimli paletli raf XY yönlerinde toleranslar Tolerance Tolerans açıklanması[...]
    Tüm depo ekipmanının Denetim-Kontrolü sistematik şekilde sürekli yapılmalıdır. Bu Denetim-Kontroller yetkili firma dışı uzman personel tarafından yapılmalıdır.        DEPO RAF SİSTEMİ BASİT PERİYODİK KONTROL VE DENETİMİ   –     Güvenli taşıma kapasitesini belirleyerek yük ve bilgi notların Denetim-Kontrolü ve bu yüklerin güncel raf sistemine uygunluğunun tespiti, çünkü son Denetim-Kontrolden sonra sistem değiştirilmiş olabilir. –     Ayak ve kenar korumaların Denetim-Kontrolü. Bu parçaların hasar gördüğünde mutlaka değiştirilmelidir. –    Traverslerin veya tava rafların hasarının tespiti: eğer böyle bir şey gerçekleşmişse demek aşırı yük konulmuş. –     Emniyet pimlerin Denetim-Kontrolü. Eğer emniyet pimi eksikse mutlaka takılmalıdır. –    Ayak eğilme Denetim-Kontrolü:  değişik nedenlerden eğer eğim H/200’den fazlaysa  bu durum ayakların taşıma kapasitesini düşürür. –   Aşağıdaki Paragrafta yer alan tüm hasarların Denetim-Kontrolü   Depo Raf Sistemi Günlük Denetim-Kontroller DEPO RAF SİSTEMİ DENETİM-KONTROL PROGRAMI   Denetim-Kontroller günlük şekilde araç kullanıcıları ve depo çalışanları tarafından yapılmaktadır. Tespit edilen hasar ya da güvenlik sorunları hemen idareye bildirilmelidir.   Depo Raf Sistemi Haftalık ve aylık DENETİM-Kontroller Güvenlik Görevlisi Haftalık Ve Aylık olarak genel Denetim-Kontrol yaparak yazılı raporunu idareye sınmalıdır. Hasar, KIRMIZI veya TURUNCU RİSK olarak ayırılmalıdır.   Uzmanları tarafından 6 ile 12 aylık Denetim-Kontroller Eğer Depoda Sirkülasyon Çok İse Bu Periyodik Kontroller Yıllık 4 veya 3 Defa Olmak[...]
Raf şeklinin değişikliği, taşıma kapasitesinde de değişiklikler getirecektir. Destekli ya da desteksiz raflarda eğer ilk traversin yüksekliği ya da traversler arası mesafe artarsa, rafın taşıma kapasitesi düşmüş olur. Eğer rafların yeri değiştirilecekse ve yeni yerleşim alanının zemini aynısı değilse, taşıma kapasitesi yine değişebilir.   Herhangi bir değişim yapmadan önce mutlaka tedarikçinize danışın.   Değişiklikler profesyonel şekilde ve tedarikçinin talimatına uygun yapılmalıdır. Değişiklikler sırasında raflar boşaltılmış olmalıdır. Raf değişiminden sonra güvenlik yük notlarının yerleri de değişmelidir. Arka destek elemanları mevcutsa, traversler arasındaki mesafe değiştirildiği taktirde bu elemanların da yerleri uygun şekilde değiştirilmelidir. İlgili yatay destek elemanları da ona göre değiştirilmelidir. Aşağıdakilerden biri uygulanacak ise da danışmanız gerekmektedir: –   Yükleme aracının değişikliği –   Yükleme metodların değişimi ya da kullanılan palet türünün değişimi –   stoklanan ürünlerin değişikliği –   Paletlerin yükünün artması –   Depo ekipmanının hasarlarının çoğalması   Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Drive-In raf: LİFO Yöntemi – Yükleme/Boşaltma sıralaması Giriş: 1 numaralı pozisyona palet yerleştirilir ve paletler alt kattan yukarıya doğru arka tarafından öne doğru depolanır.  |  Çıkış: işlem tersine döner. Drive-In raf: FİFO Yöntemi – Yükleme/Boşaltma sıralaması                 Yükleme ve boşaltma prosedürleri aynıdır. Yükleme ve boşaltma karşılıklı taraflardan yapılmaktadır.     Yerleştirme metodu – Hareketli raf sistemi Yalnız vasıflı ve yetkili çalışanlar bu sistemde çalışabilir. Hareketli raf manüel kullanım talimatına uyulmalıdır.   Paletler yerleştirilirken aşağıdaki sıralama izlenmelidir:   1. Forklift operatörü paletle birlikte raf yerine gider. 2.Şoför Forklift operatörü paleti kaldırarak boş palet yerine yaklaştırır, ancak forklift çatallarını ileriye doğru hareket ettirmiyor 3.Şoför Forklift operatörü traverslere dikkat ederek paleti doğru şekilde yerleştir. Paleti indirmeden önce traverslerle temas etmemelidir 4.4. Şoför Forklift operatörü yavaşça paleti indirir 5.Şoför Forklift operatörü çatalları palet altından çıkararak aşağıya indirir. 6.Güvenli çalışma için aracın hızı çok önemlidir. Çarpmaları önlemek için aracın hızı doğru ayarlanmalıdır. 7.Yükleme ve boşaltma sıralaması mutlaka izlenmelidir.     Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
Yerleştirme metodu – Paletli raf sistemi Paletler yerleştirilirken aşağıdaki sıralama izlenmelidir: Forklift paletle birlikte raf yerine gider. Forkliftoperatörü paleti kaldırarak boş palet yerine yaklaştırır, ancak forklift çatallarını ileriye doğru hareket ettirmiyor. Forkliftoperatörü traverslere dikkat ederek paleti doğru şekilde yerleştir. Paleti indirmeden önce traverslerle temas etmemelidir. 4. Şoför yavaşça paleti indirir. Şoför çatalları palet altından çıkararak aşağıya indirir.     Yerleştirme metodu – Drive-In raf sistemi Paletler yerleştirilirken aşağıdaki sıralama izlenmelidir: 1. Forklift paletle birlikte raf yerine gider. 2. Şoför paleti kaldırarak istenilen seviyedeki boş palet yerine yaklaştırır, ancak forklift çatallarını ileriye doğru hareket ettirmiyor, paleti iki ray arasına ortalıyor. Paletleri yerleştirirken paletin raylarla arasındaki boşluğa dikkat edilmelidir. 4. Şoför yavaşça paleti rayların üzerine indirir. Şoför çatalları palet altından çıkararak aşağıya indirir. 6. Güvenli çalışma için aracın hızı çok önemlidir. Yükleme ve boşaltma sıralaması mutlaka izlenmelidir. Ne kaldırma aracıyla ne de araç kullanıcının stoklanan paletlerin altından geçmesine izin verilmektedir.   Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Birim yüklerin yerleşimi Birim yük: yükleme bildiriminde ve belirtilen ağırlıklardan daha ağır yük stoklamak yasaktır. Sadece belirtilen bürüt ve kaliteye uygun yükler stoklanabilir. Ek destek aksesuarlar dikkatle kullanılmalıdır. 2. Yük dengesi: Yük ya da paletler düşmeyecek şekilde stoklanmalıdır. 3. Yük birimi boşlukları: Palet veya ürünlerin gerçek boyutları güvenlik için ayrılan boşluklarıyla çekişmemelidir. Paletler vasıflı elemanlar tarafında dikkatli şekilde yüklenip indirilmelidir. 5. Paletler belirtildiği gibi yerleştirilmeli ve destek ekipmanlarına uygun şekilde konmalıdır. Ahşap paletler, traverslerden taşacak şekilde konmalıdır. Paletler, traverslere göre mümkün olduğu kadar simetrik şekilde yerleştirilmelidir. Genelde paletin traversin üzerinde taşması 50 mm kadar olmalıdır. Zemin kata yerleştirilen paletler için sınırını belirleyen koridor boyunca çizgi çizilmelidir. Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kullanıcı Ulusl ve Yerel yönetmeliği gözden geçirip güvenlik önlemler için ihtiyaçları belirlemekle yükümlüdür. Talep; araç geçiş sıklığı, koridor genişliği v. Gibi yerel durumlara bağlıdır. Kaza çarpışmaların sayısı; iyi idari yönetim, operatör disiplini, güvenlik renk ve yükleme ışıklarının kullanımı, araca göre doğru koridor genişliğinin belirlenmesi ve iyi koridor işaretleme sistemi sayesinde minimize edilebilir.   Köşe korumaları, Ayak korumaları – Rafların uçlarının korunması   Koridorlardaki araçların sürekli harekeleri rafların hasar görmesine yol açmaktadır. Rafların kenarları çarpmalardan dolayı  en kolay hasar görebilen kısımlarıdır, bu yüzden onların korunması önerilir. Ayağın kenarını komple korumak için ayak bariyerleri (değişik ölçü ve biçimlerde) kullanılmaktadır. Standart ayak koruması, iki uç korumalarıyla desteklenen sigma-omega-CC Profil tipi ana traversten kurulmaktadır. Daha uzun sıralar için orta düzeyde destek konsolları monte edilmektedir Ayağın ön korunması Ayak koruma, yüklerin çarpması sonucunda oluşan hasarlardan korumaktadır. Özellikle hızlı hareket eden ürünler veya ağır ürünler stoklanan depolarada ayak korumalar rafın güvenliği ve dayanıklılığını sağlamaktadır. Genişletilmiş ayak uçları – malların raflardan düşmesini engelleyen önlemler Sıranın sonundaki ayaklara önem verilmelidir. Ulusal Güvenlik Yönetmeliğine göre bu ayaklar genişletilmiş olamıdır (ör. Almanya: 0.5 m, Fransa: 1 m, Türkiye 1 m…) Üst korumalar Ulusal ve Yerel Güvenlik Standartlarına göre üst geçitler boyunca korumalar olmalıdır. Bu üst korumaların biçin ve şekli depolanan[...]
Yük kapasitelerin tasarımı Hareketli raflar için özellikli olarak yükseklik/derinlik oranı 5/1’i geçmemelidir. Uzunluğuna ve kesitine doğru çift yönlü olarak sağlamlaştırmak için dikey (arka) destekler ve yatay (uzunluğuna) destekler öngörülmüştür. Hızlanma veya yavaşlanmaya bağlı olarak (ör. Ani duruş) fazla yük de statik hesaplamalara eklenmiştir. Yük taşıma kapasitesi ancak yükleme-boşaltma sırası izlendiği durumlar için geçerlidir. (par. 4.4). Atalet kuvveti veya yatay yüklemeye bağlı olarak montaj eğiminin denge faktörü minimum 2’dir.   Dikey ve yatay raf boşlukları Raf yapısının (travers uzunluğu ve travers kat yüksekliği) yatay ve dikey boşlukları normal paletli raf sisteminin aynısıdır.   Bina kısımları arasındaki boşluklar Hareketli raf sistemi ekipmanları için yürüyüş yönüne paralel duvara olan mesafe 0.05 ve 0.18 m arası olmalı ve minimum 2 m veya en az 0.5 m yükseklikte olmalıdır. 0,5 m’lik boşluk, duvarın en çıkıntılı yerinden ölçülmelisid. Zemin raylarına yakın ya da paralel olarak kalın bağlantı yerleşimlerine izin verilmemktedir.        Yürüyüş boşlukları Düz koridor Alt koridor genişliği, tek koridorda 1 veya 2 aracın hareket edeceğine bağlı olarak saptanır. Araç ve palet yüzü arasındaki minimum mesafe 100 mm. 2 araç arasındaki minimum mesafe 300 mm. Hızlı hareket eden koşullarda, ör; dağıtım, ek boşluk mesafesi sağlanmalıdır. Boşluk minimum 175 mm olmalıdır. Çapraz koridor Çapraz koridor, geçiş hızı,[...]
Yatay ve dikey raf boşlukları Yatay boşluk W P  = palet genişliği A 11    = palet uzunluğu a1      ≥ 75 mm, kullanım ve montaj yüksekliğine bağlı a3  or a4  ≥  45 mm a5     ≥  17.5 mm (standard 25 mm) a6     ≥  20 mm + ∆ A11   ≥ A 11   = ayakların yana doğru eğiminin toplamı = max. 15 mm her ayak için (yapısal hesaplamalara bağlı)   E.g. :    Palet genişliği = 1200 mm Min. Şerit genişliği = 1350 mm Yüksek ve derin montajlar için şerit genişliği 1400 mm’ye kadar yükseltilmelidir (daha az hasar).   NOT  : Boşlukları belirlerken paletlerin taşma, şişme gibi durumları dikkate alınmalıdır. (değer a1    ≥  75 mm, her durumda sağlanmalıdır).   Dikey boşluk Palet tepesi ile alt destek kolu arasındaki boşluk = 100 mm.  Kolun yüksekliği = 90 mm, böylece paletin tepesi ile üste konulan diğer palet arasındaki boşluk = min. 190 mm.     Derinliğine boşluk Genel olarak paletler arası 25 mm’lik boşluk öngörülmüştür. Paletin taşması, şişmesi de dikkate alınmalıdır (1.1 palet özelliklerine bknz).         Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF[...]
Raf sınıflandırılması (FEM 10.3.01) Sınıfı   Tanım 100       Yerleştirme sistemi olmayan, makinaların otomatik kontrolü yapılabilen vinçli çalışma montajı 200       Depolama alanında yerleştirme sistemi bulunan, makinaların otomatik kontrolü yapılabilen vinçli çalışma montajı 300A    Araç şoförü yükle birlikte yukarı ve aşağı hareket eden çok dar koridor montajı 300B     Araç şoförü zeminde kalacak şekilde yükleme yapılan çok dar koridor montajı 400       Denge ağırlıklı yükleme aracı veya reach truck kullanılan geniş ve dar koridor montajı   Raf toleransları: MİNİMUM BOŞLUKLAR  (FEM 10.3.01) WP   = taşmasıyla birlikte palet genişliği HL     = palet yüksekliği Örnek: Üç palet için palet uzunluğu, FEM 10.3.01’e göre Palet türü EP800  (euro 800 mm),  IP1000  (sanayi paleti 1000 mm),  EP1200  (euro1200 mm)                            Üst travers katı                            Sınıf 400                                                 Sınıf 300A                                           Sınıf 300B (mm)            EP800        IP1000       EP1200              EP800           IP1000          EP1200              EP800          IP1000   3 palet/ till 3.000 2700 3300 3900 2700 3300 3900 2800 3400 kat 6.000 2700 3300 3900 2700 3300 3900 2800 3400 9.000 2700 3300 3900 2700 3300 3900 2800 3400 12.000 – – – 2700 3300 3900 2900 3500 Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE[...]
Yük kapasitesi   FEM 10.2.02’e göre hesaplanmaktadır. Raftaki değişiklik, yük kapasitesinde de değişiklikleri getirmektedir. Her türlü değişimler yapmadan önce mutlaka danışılmalıdır. Yük tablosu ancak aşağıdaki koşulların altında geçerlidir: –   İki traverse de yükün eşit dağılması –   Her raf için min. 7 şerit ve 2 kat –   Montaj toleransı : 5000mm yüksekliğe kadar maks.10 mm, 5000 mm yükseklikten sonra maks.15 mm sapma olabilir. –   1200 mm’lik palet derinliği için 1100/1050 mm’lik ayak derinliği –   Beton zemini malzemesinin dayanıklılığı min. B16/20 (EC 2) sınıfı olmalıdır. Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Tanımlar; Birim yükü   Tek işlemle konulabilen yüktür. Ör; paletli raf sistemine konulan tek palet.     Bölüm yükü   Rafın bir bölümüne bir tarafından konulabilen yüktür.     Şerit yükü   Rafın bir şeridindeki tüm yüklerin ağırlığıdır, şeridin zemin katı dikkate alınmamaktadır     Ayak yükü   Ayak yükü, traverslerin bağlanması ile konulan tüm kabul edilebilen yüklerin ağırlıkların toplamıdır.     Aralık mesafeleri Her bir birim yükün yanlarında ve üstünde olan boşluklardır. Bu boşluklar sayesinde yük, diğer yüklere ve raf parçalarına çarpmadan konulabilir.   Kurulum Raf kurulumu, rafın kurulduğu ve üzerine dübellendiği zemin konstruksiyonudur.   Yapı biçimi Raf sisteminin tasarımı ilgili Ulusal Yönetmelik veya Avrupa Sanayi Standartları FEM 10.2.02’ye bağlıdır.   Montaj Doğru ve kaliteli montaj, rafların ileriki zamandaki performansını etkileyebilir. Montaj işi vasıflı elemanlar tarafından, iş güvenliği ve personel sağlığı güvende olacak şekilde yapılmalıdır.   Palet kalitesi Paletler iyi kalitede olmalı ve traverslere ya da travers raylarına uyumlu olmalıdır. Bozuk ya da zayıf paletler kullanılmamalıdır. Özel paletler için (ör; plastik ya da çelik palet, konteyner) uygun ölçüler alınmalıdır.   Denetimler Denetimlerin sıklığı ve derecesi hakkında öneriler.   Zemin kalitesi Eğer herhangi bir bilgi yoksa, tedarikçi, zeminin C16/20 kalitesinde olan katı betondan yapılmış olarak varsayarak ona göre de ayak[...]
Sıcaklık Raflar düşük sıcaklık ortamlarda kullanılacaksa (soğuk depo gibi), minimum ve maksimum sıcaklık dereceleri belirtilmelidir. Sıcaklık -25C ile +40C arası değişim gösterebilir Çevre koşulları Nem oranı Kullanıcı nem oranını bildirmelidir. Buğulaşmaya yol açacağı için sıcaklıktaki değişimler önemlidir. Boyalı traversler gibi bazı parçaların ömrüne etki eden saklı korozyonu özellikle dikkate alınmalıdır.  Ahşap ve fiber levha gibi bazı malzemelerin fiziki özellikleri değişebilir. Sert çevre koşulları Metallerin korozyona karşı önlemleri belirleyebilmek için çevrenin kimyasal kirliliği saptanmalıdır. Deprem Deprem yükü hesaplanabilmesi için kullanıcı projein yerini bildirmelidir (eğer raf sistemi Avrupa bölgesinde kullanılacak ise,EC8 ya da Ulusal :Yönetmeliğine bknz… (DBYBHY-2007-Temmuz 2011)). Kullanıcı açıkça belirtmemişse, deprem yükü dikkate alınmayacaktır. Eğer raflar deprem koşullarına göre inşa edilecekse, bu durumda kullanıcı, zemin ve toprak koşullarını tedarikçiye bildirmelidir. Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bina zemini Yükleme hesaplamaları Kullanıcı, rafların kurulacağı zeminin uygunluğunun teyidi için sorumludur. Standart yük tablosuna göre zemin, en az 120 mm kalınlığında ve en az C16/20 (ref. EC2) sınıfı dayanıklılığına sahip katı betondan oluşmalıdır. Eğer zemin başka bir özel maddeden yapılıysa, bu durum tedarikçiye bildirilmelidir ve ona göre özel yaklaşım gerektirir. Özel karakteristikler Kullanıcı gerekli bilgileri sağlamalıdır: –   Katı beton ya da diğer malzeme. –   Üst mastarlı veya mastarsız. –   Mastarın kalınlığını. –   Beton kalitesi veya sınıfı ve kalınlığı. –   Metal parçaları bozabilecek “magnezit” gibi katkıların kullanılması –   Sağlamlaştırıcı (destek) bariyerlerin (parmaklık) ölçüleri ve yerleşimi –   Bütün genişleme bağlantıların yerleşimleri. –   Bütün boru ve kabloların yerleşimi. Zemin düzlüğü Zemin düzlüğü, Raf sistemine bağlı olarak (geniş koridor, dar koridor, çok dar koridor, Drive-In raflarda 8 m’ye kadar yükseklikte  1. Sınıf beton, 8 m’yi aşan raflarda 2. Sınıf beton önerilmektedir. Zemin yüzeyi derecesi – 1. Sınıf  (normal sınıf zeminleri) FEM 10.3.01 belgesinde 1. Sınıf zeminleri için 5.1 tablosu, 2. Sınıf zeminleri için 5.2 tablosu verilmiştir: 1 x 1 m ölçülerinde olan ızgara için:    tüm ölçülerin %95 için ≤ 4 mm Tüm ölçülerin %100 için ≤ 5 mm 3 x 3 m ölçülerinde olan ızgara için:    tüm ölçülerin %95 için ≤ 8 mm[...]
Paletli raf sistemi; paletli, paletsiz ya da konteyner şeklinde stoklama yapmak için tasarlanmıştır. Her bir kategori için elverişli ve yeterli bilgi verilmelidir, bu durumda tedarikçi doğru raf sistemini tasarlayabilir. 1.1    Paletli ürünler Bir paletin maksimum yükü Palet türü ve kalitesi, palet toleransları ve palet yükleme talimatları. Palet taşması. Tasarım aralıklarını etkileyen paletli yüklerin özellikleri Palet örnekleri: destekleme  şekli palet  özelliklerine bağlıdır.  Tek biçimli olmayan paletler travers ve ayak üzerinde yük eşitsizliğini yaratmaktadır. Tek biçimli olmayan ve asimetrik yükün her ikisine de  maksimum %10’u kadar izin verilmektedir. Eşit yüklü Eşitsiz yükleme durumları (derinlik ve uzunluk yönlerinde)   1.2    Konteyner, teneke, silindir vs. Yükleme elemanın üsütne ya da içine konulan ürünlerin maksimum ağırlığı Yükleme elemanının tam açıklaması Ölçü ve toleransları. Kutu palet ve ayaklı palet                 Silindir destekleri                     Konteyner destekleri 1.3   Paletsiz ürünler Her birimin uzunluk, genişlik ve yüksekliği Birimin ağırlığım. Yükleme biçimi (elle yükleme, forklift, …) Destek ürünü: ahşap destekleme, parmaklık vs.   Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
  GÜVENLİK KURALLARINA UYUN RAFLARA TIRMANMAYIN,     YALNIZ İYİ DURUMDA OLAN PALETLERİ KULLANIN BİRİM YÜK YÜKLEME TALİMATLARINA UYUN     RAF, PALET VE TAŞIMA ARAÇLARIN DENETİMİNİ SÜREKLİ YÜRÜTÜN GÜVENLİK SORUMLUSUNA TÜM HASARLAR HAKKINDA RAPOR VERİN     HASARLI ÜRÜNLERLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİN TEDARİKÇİNİZİN ONAYI OLMADAN YA DA TEKNİK BİLGİLERİ KONTROL ETMEDEN RAF ŞEKLİNİ VEYA TAŞIMA ARACINIZI DEĞİŞTİRMEYİN     Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Depo raf sistemi bakım kılavuzu Paletli raf, Drive-İn, Hareketli raf ve Dinamik Raf sistemleri gibi değişik rafların doğru şekilde belirlenmesi ve kullanılması içindir. Raflar manuel ve otomatik şekilde kullanılmaktadır. Diğer izlenebilecek kılavuzlar: FEM 10.2.03    (ana hatları belirler), FEM 10.2.04  (statik rafların güvenli kullanımı için öneriler), FEM  10.2.05    (forkliftlerle ve paletli raf etrafında güvenli çalışma), FEM  10.3.01 (Ayarlanabilir paletli rafların toleransları ve deformasyonları), FEM 9.831  (depolama sisteminin ve araçların seçiminde kurallar). Depo raf sistemi kullanıcısı yukarıda verilen standartları sağladığı bilgilerin ve verilerin bütünlülüğü için sorumluluk taşımaktadır. Ulusal yönetmelikler diğer kısıtlama ve talepleri belirlemede sorumluluk taşımaktadır. Depo raf kullanıcısı depolama taleplerini doğru bir şekilde karşılayabilmesi için ilk paragrafta verilen FEM (Federation of Material Handling) kurallarına uyması gereklidir. Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Depo Raf sistemlerinde kullanılan ,raf elemenlarının üzerinde mevcut olan ve bağlantı için açılan deliklerin taşıma kapasitesine etkisi hesaplanmaktadır.
1.    Depo Raf sisteminin tasarımı, 2.    Depo raf sistemim Statik-Dinamik(deprem ) hesaplarının yapılması, 3.    Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması
Mevcut depo raf sisteminizin ,deponuzun kontrolü,denetimi,statik ve dinamik hesap kontrolü, rafların taşıma kapasite hesapları, proje deprem yönetmeliğine uygunluğu, ulusal ve uluslar arası yönetmeliklere uygunluğu açısından kontrolünü yapıyoruz.
Betonarme Yapıların Statik Hesapları Yapılır.
Firmamız, eğitimin şirket performanslarındaki önemini dikkate alarak, bu alanda hizmet vermeyi, çalışma kapsamına almıştır. Kuruluşların verimliliklerini artırmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak üzere, teorik ve işbaşı teknik eğitim hizmetleri sunmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği alanında, iş güvenliği uzmanlarının alandaki mesleki birikimlerini birleştirerek oluşturdukları hizmet niteliğini sürekli ilerletmeyi amaçlayan bir yapı oluşturulmuştur. Uzmanlarımız, geçmiş tecrübelerini hizmet verdikleri işyerlerine sunar ve İş Sağlığı Güvenliği performansını sürekli ilerletmeyi hedefler. İş sağlığı ve güvenliğinde yapılacak hizmetlerde, uzmanlar tarafından yasal mevzuata hakim olmanın yanında, incelemelerde değinilen konularda mutlaka kendilerinde tecrübe haline gelmiş ve yaşanılmış olayların ışığında bu hizmetler verilmektedir. Uzmanlarımız kendi branşlarında sürekli kendilerini geliştirmeye önem verir, her özel durumlar için özgün çözümler üretir. Önerilerinin uygunluğu ve yerindeliğine ve ekonomik olmasına özen gösterir. İşyeri İSG performansını arttırmak amacıyla çalışanların motivasyonlarının artırılmasına, sürecin sahiplenilmesine önem verir. Firmamız yaptığı işin hizmet verdiği işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için çok önemli bir iş yaptığının farkında olarak iş güvenliği hizmeti vermeyi sürdürmektedir.
Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik mühendislik hizmetleri verilmektedir. Mühendislik disiplinleri ve tecrübeler ışığında arabuluculuk yapılarak, taraflar arasındaki uyuşmazlıklar giderilmektedir. Bilirkişilik, teknik müşavirlik ve hakemlik gibi hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için hazırlanacak olan Ek Raporlar için ayrıca bir ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler İşveren tarafından karşılanır.
Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İşverenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İşverenden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularına, teknik müşavir denilmektedir. Sosyal sorumluluk, yetkinlik, bütünleşme, tarafsızlık, adil davranış, usulsüzlük karşıtlığı etik kuralları çerçevesinde, uygulama yönergeleri, standart sözleşme, faaliyet planları, kriter antlaşmaları vb tüm kaynaklar referans alınarak, itina ile hazırlanacak olan sözleşme çerçevesinde gereken özen, verimlilik, beceri ve bilgi ile en doğru mesleki uygulamalar uyarınca, danışmanlık hizmetleri yerine getirilmektedir. Teknik Müşavirlik Hizmetleri; İşveren tarafından talep edilmesi halinde, uzman bilgisine sahip deneyimli meslek sahipleri tarafından istişari (öğüt veren) çerçevede çalışılarak çözüm odaklı faaliyetler yürütülmekte olup, Teknik Müşavirler nihai uygulamaya esas seçim yapan makamla aynı sorumluluğu taşımazlar. Sorun ya da konu hakkında nihai karar verme yetki ve sorumluluğu İşveren ya da İşverenlere aittir.
Çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren, mühendislik disiplinlerini ilgilendiren teknik vakalarda, branşında uzman ve yetkin personel tarafından, konuya ilişkin oy ve görüşümüz sözlü ya da yazılı olarak verilmektedir.
Ön çalışmalara, planlama ve uygulamalara ek olarak kurulum ve sonrasında bile siz müşterilerimizle beraber yol alıyoruz. Eksiksiz planlama ve kurulumlarımız sayesinde, tesisiniz onlarca yıl en yüksek verimle hizmet etmeye devam edecektir. Bu uzun yolda, en yüksek verimlere ulaşmanızı ve bu verimlerin altına düşmeden tesisinizi işletmenizde, deneyimli kadromuzla sizlerin hizmetinizdeyiz. Mevcut tesislerin tasarım ve teknik özelliklerine göre seçilip seçilmediği, performanslarının proje-tasarım değerlerine göre olup-olmadığına, işletmeye alınmasına, işletmeye alındıktan sonra ölçüm, test ve ayar (test and balans) yapılıp raporlanmasına kadar hizmet verilmektedir.
Her türlü yapım işi ve hizmet alımı işinde, siz müşterilerimizin taşeronlarınızla yaptığınız sözleşmelere istinaden, taşeron hakedişlerini yönetmenizde, Firmamız tüm birikimi ve tecrübeli çalışanlarıyla yanınızda olacaktır. Taşeronlarınızla ilişkilerinizde pazarlık gücünüzü artırmanın, etkin bir taşeron yönetimi gerçekleştirmenin, hakedişleri kontrol altına almanın yolu, hem taşeron hakedişlerinizi hem de işveren hakedişlerinizi en ileri teknikler kullanarak doğru ve hızlı hesaplamadan geçtiği bilinmelidir.
Herhangi bir hizmet alımı işi veya yapım işinde, yatırımcının Yapım-İmalat Kontrollüğü ve Yönetimi hususunda etkin bir işleyişi, sürece hakimiyeti ve bilgi aktarımını sağlaması hususu, işin sağlıklı yürütülebilmesi ve gerektiğinde zamanında doğru müdahalelerle yatırımın salahiyetinin sağlanması için, büyük önem arz etmektedir. Firmamız; yapım süresini etkileyen iş programına uyumu, yatırımcıya bilgi aktarımını, değişiklik taleplerini, bütçe ve proje maliyetlerini izlemeyi, yapım sahasının durumunu, yapım metodunu, inşaatın türünü, inşaat süresini, şantiye organizasyonunu, imalatta kullanılacak malzemelerin kontrol ve kabul kriterlerini, zaman yönetimini Siz müşterilerimiz adına, yatırım sürecinin sağlıklı yürümesini teminen yüksek seviyede organize ederek, olası gecikmeleri ve aksaklıkları önceden tespit ederek, gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadır.
Tüm hizmet alımı veya yapım ihalelerinde, içerik kadar usul ve esaslarda hayati öneme sahiptir. Gerekli deneyime, yetkin personele ve finansal kaynaklara sahip olan bir yüklenicinin, ihale sürecinde uyması gereken prosedürlerin herhangi birinin ihmal edilmesi veya dosyasında bulunması gereken bir evrakın eksik veya istenilen nitelikte olmaması durumunda, ihale kapsamından çıkarılması kuvvetle muhtemeldir. Teknik Şartnamelerin amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur. Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar. Teoride genel olarak işveren İdare tarafından hazırlanan Teknik Şartnameler, pratikte deneyim sahibi yükleniciden yardım isteme yoluna gidilerek, hazırlatılma yolu da tercih edilmektedir. Bu nedenle sadece iş sahibi İdarelerin değil aynı zamanda imza altına alınan tüm yazılı metinlerde taraf olan yüklenicilerin de Teknik Şartname hazırlama konusunda yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde ilk müzakerelerden ihale sürecine, işin başlamasından işin kabulüne kadar[...]
Gündelik mühendislik yaşamında hiçbir kalıba sığmayan çok farklı parametrelere sahip yüzlerce problem ile karşılaşılmaktadır. Henüz tasarım aşamasında olan veya hayata geçirilmiş herhangi bir mühendislik çalışmasında, zaman zaman süreci tıkayan veya mühendislik eserini tehlikeye düşürecek aksaklıklar, arızalar veya öngörülemeyen engeller çıkabilmektedir. Söz konusu problemin en ekonomik ve en kısa yoldan çözümü için, karşımıza çıkan mühendislik probleminin doğru anlaşılması ve doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Tam olarak tetkiki yapılmadan ve yetkin olmayan eller marifetiyle çözülmeye çalışılan problemlerde, yapılacak bir hata karşımıza telafisi zor başka sorunları çıkartabilmektedir. Firmamız tarafından, siz müşterilerimizin karşılaşacağı mühendislik problemlerinin çözümünde tecrübeli, yetkin, mesleğini seven çalışanlarımız tarafından doğru tetkikler yapılarak optimum çözümler üretilmekte ve bu sayede yatırımcıların hem zaman hem de ekonomik olarak kayba uğramaları önlenmektedir.
Yapılan bir ihalenin başvuru aşamasından, sonucun açıklanması aşamasına kadar geçen tüm kademelerde ihale sürecinin, sınır değer olan yapı yaklaşık maliyeti ile reel piyasa koşullarındaki maliyetin mukayesesinin, taraflar arasında imzalanacak olan sözleşmelerin doğru bir şekilde analizinin yapılarak, sonuca odaklı mühendislik disiplinlerinin süzgecinden geçirilmiş sağlıklı bir değerlendirme neticesinde alınacak kritik kararlarla, başarılı bir ihale sürecinin sürdürülmesi, istekliler açısından büyük önem arz etmektedir. Firmamız tecrübeli kadrosuyla, tüm bu süreçlerde yapılacak olan doğru analizler sonucu doğru kararlar alınması ve arzu edilen sonuca ulaşılması yolunda, siz müşterilerimizin yanında olacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal alımları, hizmet alımları ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik ihale işlemleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında, isteklilerin herhangi bir yapım işi veya danışmanlık-hizmet alımı ihalesine başvururken dikkat etmesi gereken pek çok husus ve temin etmeleri gereken pek çok belge mevcuttur. Firmamız, ihalelere hazırlık aşamasında ve ihalelere başvuru aşamasında, siz müşterilerimize her türlü hizmeti sunmaktadır.
Günümüz dünyasında, mühendislik problemleri karmaşık ve çok disiplinli olmaları nedeniyle disiplinler arası işbirliğini, bir başka deyişle, takım çalışmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle de takım ruhuna sahip olmalısınız. Birçok alanda, farklı mühendislik disiplinlerinden olan ekiplerle beraber çalışmak zorunda kalacaksınız. Disiplinler arası işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, mühendislik problemlerinin çözümüyle optimum sonuçlara ulaşılabilmektedir.  
Şartların değişken olduğu serbest piyasa aktörlerinden Kurumlar ile tüm işletmelerin, Ar-Ge ve
1.    Depo Raf sisteminin tasarımı, 2.    Depo raf sistemim Statik-Dinamik(deprem ) hesaplarının yapılması, 3.    Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması
Çift Derinlikli (Double-Deep)Depo Raf Sistemleri Hesabı Deneti ve Kontrolü Çift Derinlikli (Double-Deep)Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Dar Koridor (Narrow Aisle) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Dar Koridor (Narrow Aisle) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Yüksek İrtifalı Dar Koridor(High-Altitude Narrow Aisle )Depo Raf Sis.Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Yüksek İrtifalı Dar Koridor(High-Altitude Narrow Aisle )Depo Raf Sistemlerinin Proje Tasarımı Yapılır.
İçine Girilebilir (Drive-in) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. İçine Girilebilir (Drive-in) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü yapılır. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Makara Sistemli Hareketli Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Makara Sistemli Hareketli Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Otomatik Hareketli (Push Back) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Otomatik Hareketli (Push Back) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Paletli Dinamik Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Paletli Dinamik Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı yapılır.
Geri İtmeli Dinamik Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü yapılır. Geri İtmeli Dinamik Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Kutulu/Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Kutulu/Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Konsol Kollu (Cantilever)Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Konsol Kollu (Cantilever)Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Katlı (Mezzanine)Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Katlı (Mezzanine)Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Otomatik Dikey Stoklama-ODİS / Otomatik Depo Raf Sis. Hesabı Kontrolü ve Denetimi Yapılır. Otomatik Dikey Stoklama-ODİS / Otomatik Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Orta Yük (Medium Duty) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Orta Yük (Medium Duty) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Hafif Yük (Light Duty) Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Hafif Yük (Light Duty) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Mobil (Movirack) Raf Sistemleri Hesabı Denetimi ve Kontrolü ve  Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır.
Firigorifik Depo Raf Sistemi Hesabı Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Firigorifik Depo Raf Sistemi Proje Tasarımı yapılır.
Karma Yapılı Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Karma Yapılı Bina Tipi Dış Giydirme Proje Tasarımı Yapılır.
Otomatik Özel Amaçlı Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Otomatik Özel Amaçlı Bina Tipi Dış Giydirme Projeleri Hazırlanır.
Katlı (Mezzanine) Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve kontrolü Yapılır. Katlı (Mezzanine) Bina Tipi Dış Giydirme Raf Projelerinin Tasarımı yapılır.
Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme ,optimum proje tasarımı yapılır.
İçine Girilebilir (Drive-in) Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır
Çift Derinlikli (Double-Deep) Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve Kontrolü
Sırt Sırta (Back to Back) Bina Tipi Dış Giydirme Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır.  
Mevcut Depo Raf sistemleri itinalı bir şekilde sökümü yapılıp emniyetli taşıma ve montajı yapılır.
Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi ve Kontrolü Yapılır. Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı Yapılır