MÜHENDİSLİK MARKET

 

Raf Hesap, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

MÜHENDİSLİK MARKET

Projelendirme Hizmetleri

Firmamız uhdesinde gerçekleştirilen bütün projelerde, teknik uzmanlık ve bilgi birikimi ön planda tutularak başarıya ulaşılmıştır. Projelerin hayata geçirilmesinin yanında, tüm kurulum ve teknik destek bölümlerinde de, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı esastır. Firmamızın projelendirme ve fiyatlandırma sürecinde, ihtiyaçlarınızı inceleyerek size önerilerde bulunularak ve etkin bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Projelerde planlanan sistem tasarımlarının kontrol ve fizibilite çalışmaları da yine aynı hizmet kapsamında gerçekleştirilmektedir. Karmaşık Sistem dizaynlarında ve karmaşık ürün yapılandırmalarında danışman grubumuz ve teknik desteğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçerek optimum projelendirme yapmaktadır.

Mühendislik Tasarım İşleri

Mühendislik Tasarım İşleri Mühendislik Tasarım İşleri; Firmamız tarafından, tüm mühendislik tasarım işlerinde siz müşterilerimize hizmet sunulurken, uzman kadromuz tarafından yapılan tasarımların özenle tamamlanarak sizlere teslim edilmesi amaçlanmaktadır. Konusunda deneyimli mühendislerimiz ve mimarlarımızdan oluşan ekibimiz, disiplinli ve düzenli çalışmalarıyla belirlenen süreler içerisinde, taahhüt edilen işleri standartlara ve mer’i mevzuata uygun olarak en son mühendislik tekniklerini kullanarak yapmaktadırlar. Yapılan mühendislik tasarım işlerinde, çevre ile ilgili şartlar kontrol edilip, gerekli önlemler alınarak çevreyle uyumlu çözümlerin üretilmesi göz ardı edilmemektedir.

İlk Etüt ve Ön Araştırma Hizmetleri

Ön elemeden geçen ve potansiyel başarı derecelerine göre öncelikleri belirlenen ürün yada proje fikirleri için fizibilite etüdüne başlamadan önce bir ön yapılabilirlik çalışması yapmak gerekir. Bu nedenle, mevcut yayınlanmış bilgi kaynaklarından (örneğin; istatistiksel dokümanlar, bültenler, kataloglar vb), ilgili kişi ve kuruluşlarla (ilgili Bakanlık vb) yapılacak görüşmelerden sağlanacak bilgiler ışığında, değerlendirmeye esas proje fikrinin yada fikirlerinin, kapsamlı bir fizibilite etüdünü gerektirip gerektirmediği konusunda bir karara varılabilmektedir. Yapılan ilk etüt çalışması projenin uygulanabilirliği hususunda bir fikir vereceği gibi, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda da yapılacak olan master plan ve fizibilite çalışmalarına altlık oluşturacaktır.

Master Plan Hizmetleri

Master plan, kelime anlamı olarak "temel plan" bir diğer deyişle "ana plan" anlamına geliyor. Master planlar, uzun vadeli ve geniş çaplı olarak bir proje fikrinin gelişmesine ilişkin hazırlanan ve uygulanmasına esas alınan planlar olarak tarif edilebilir. Bir proje fikrinin olgunlaşarak kati proje aşamasına gelmesine kadar kat edilecek merhaleler, kapsadığı detaylar göz önüne alındığında İlk Etüt-Master Plan-Fizibilite olarak sıralanabilir. Bir projenin master planı, ilk etütten daha çok ayrıntı ve bilgi içerirken, fizibilite raporuna göre daha az detayı kapsamaktadır. Firmamız bir proje fikrinin geliştirilebilmesi hususunda, ihtiyaç duyulan master planları en ideal formatta hazırlayarak, müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Fizibilite (Olabilirlik) Çalışmaları

Bir proje fikrinin kapsamlı fizibilite etüdü gerektirmesi halinde, dikkatli bir araştırma ve inceleme gerektiren pazar durumu, teknoloji ve yatırım maliyetleri vb konularının hazırlanacak olan fizibilite raporu kapsamında detaylı tetkik edilmesi gerekecektir. Yapılabilirlik amacı ile toplanan bilgi ve veriler ışığında bazı konular oldukça açık bir biçimde açıklığa kavuşabilir yada karanlıkta kalabilir. Bu nedenle kapsamlı bir fizibilite etüdünde hangi konularda dikkatli bir çalışmaya girişileceği belirlenmelidir. Örneğin; bir ilk etüt çalışması sonucunda, yalnızca bir pazar analizinin yapılması gerektiği belirlenebilir. Bu durumda fizibilite etüdü yalnızca Pazar durumunun açıklığa kavuşturulması için yapılacaktır. Firmamız bünyesinde yer alan tecrübeli teknik personel tarafından, kapsamı belirlenen fizibilite etüdü, yapılacak olan pek çok inceleme ve araştırma sonucunda titizlikle hazırlanarak siz müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bir grup uzmanın birlikte çalışmasını zorunlu kılan fizibilite çalışmaları genel olarak teknik analiz, finansal analiz ve pazar analizini kapsayacaktır.

Sondaj ve Zemin Etütleri

Projenin uygulanacağı arazide yapılacak incelemeler sonucunda, arazini büyüklüğü, arazinin konumu ve yapı durumuna göre zemin etüdü yapılacak alanı belirlemekteyiz. Bu alan genelde yer altı hatlarının geçmeyeceği ve zeminin en önemli noktalarında yapacağımız testleri öngörecektir. Bu konuda hassaslık çok önemlidir. Deprem yönetmeliğine uygun bir yapı yine deprem yönetmeliğine uygun bir zemin etüt projesinden geçmektedir. Araziye gelecek olan firmamız bünyesinde yer alan mühendisler, gerekli ölçümleri aldıktan sonra buraya gelecek olan sismik analiz cihazını ve zemin etüdü makinesinin hangi noktalarda çalışma yapacağını belirleyecektir. Arazinin büyüklüğü esas alınarak sondaj, sismik analiz ve araştırma çukuru sayıları arttırılacaktır.

Keşif-Yaklaşık Maliyet Hesabı

Kamu kurumu ihalelerinde, idarenin açıklayacağı yaklaşık maliyet, sınır değer hesabında çok önemlidir. Yaklaşık maliyeti tespit etmek, ihaleyi kazanmanın en önemli aşamasıdır. Keşif hazırlamaktan geçen yaklaşık maliyet hesabı, uzun ve yorucu bir çalışma gerektirir. Keşif çıkarmak için yeterli sayıda ve tecrübeye sahip teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık maliyet hesabında yetkin olan personelimizle, ihaleye hazırlık işinin en önemli basamağı olan yaklaşık maliyet hesabı, siz müşterilerimiz için titizlikle hazırlanmaktadır.

Yapım-İmalat Kontrollüğü ve Yönetimi

Herhangi bir hizmet alımı işi veya yapım işinde, yatırımcının Yapım-İmalat Kontrollüğü ve Yönetimi hususunda etkin bir işleyişi, sürece hakimiyeti ve bilgi aktarımını sağlaması hususu, işin sağlıklı yürütülebilmesi ve gerektiğinde zamanında doğru müdahalelerle yatırımın salahiyetinin sağlanması için, büyük önem arz etmektedir. Firmamız; yapım süresini etkileyen iş programına uyumu, yatırımcıya bilgi aktarımını, değişiklik taleplerini, bütçe ve proje maliyetlerini izlemeyi, yapım sahasının durumunu, yapım metodunu, inşaatın türünü, inşaat süresini, şantiye organizasyonunu, imalatta kullanılacak malzemelerin kontrol ve kabul kriterlerini, zaman yönetimini Siz müşterilerimiz adına, yatırım sürecinin sağlıklı yürümesini teminen yüksek seviyede organize ederek, olası gecikmeleri ve aksaklıkları önceden tespit ederek, gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadır

Mevcut Depoların Optimizasyonu

Depo Raf Sistemleriniz ve deponuzun yerinde görülerek keşif yapılarak ,deponuzun verimli kullanılması için yeni bir yerleşim planı ve çalışma yapılarak palet yeri sayısını artırmak depodaki ürün sevkiyat doldurma boşaltma seyrini verimli ve olabilirlik gözetilerek yapılan çalışmaya optimizasyon olarak adlandırıyoruz.Bu çalışma sonucunda yatay ve dikey taşıma araçları verimli bir şekilde kullanılacak ,personelin konforu sağlanmış olacaktır.Bu sayede müşteri memnuniyeti artırılmış olup depolama veya depo raf sistemlerinde otomasyona ,veri kaydı ve takip edilebilirlik için zemin hazırlanmış olacaktır.

Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı

Yapısal Hesap ,Tasarımlar ve Projelerinin Yapılacağı Endüstriyel Depo Raf Sistemleri

1. Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri

2. Çift Derinlikli (Double-Deep) Depo Raf Sistemleri

3. Dar Koridor (NarrowAisle) Depo Raf Sistemleri

4. Yüksek İrtifalı Dar Koridor(High-Altitude Narrow Aisle ) Depo Raf Sistemleri

5. Sırt Sırta (Back to Back) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

6. Çift Derinlikli (Double-Deep) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

7. İçine Girilebilir (Drive-in) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

8. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

9. Katli (Mezzanine) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

10. Otomatik Özel Amaçlı Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

11. Karma Yapılı Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

12. İçine Girilebilir (Drive-in) Depo Raf Sistemleri

13. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri

14. Makara Sistemli Hareketli Depo Raf Sistemleri

15. Otomatik Hareketli (Push Back) Depo Raf Sistemleri

16. Paletli Dinamik Depo Raf Sistemleri

17. Geri İtmeli Dinamik Depo Raf Sistemleri

18. Kutulu / Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri

19. Konsol Kollu (Cantilever)Depo Raf Sistemleri

20. Katlı (Mezzanine)Depo Raf Sistemleri

21. Otomatik Dikey Stoklama-ODIS / Otomatik Depo Raf Sistemleri

22. Orta Yük (MediumDuty) Depo Raf Sistemleri

23. Hafif Yük (Light Duty) Depo Raf Sistemleri

24. Mobil (Movirack) Raf Sistemleri

25. Firigorifik ,Soğuk Hava Depo Raf Sistemi

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan FEM (Federation of Material Handling) Avrupa normları; FEM 10.2.01 terminology (terminoloji) FEM 10.2.02 the design of static steel pallet racking (statik çelik paletli (ağır yük) rafın tasarımı) FEM 10.2.04 recommendations for the safe use of static steel racking and shelves (statik çelik rafın güvenli kullanımı için öneriler) FEM 10.2.05 safety in working with lift trucking in and around pallet racking. (asansörlü istif cihazı ile çalışma ve pallet rafın etrafında çalışma güvenliği.) FEM 10.2.06 The design of hand loaded static steel shelving systems. (El ile yükleme yapılan (Minirack) statik çelik rafın tasarımı) FEM 10.2.07 The design of drive in and drive through pallet racking (Drive-in ve drive-through (ilk giren ilk çıkar) rafın tasarımı) FEM 10.2.08 The seismic desing of static stell pallet racking (Palet rafın sismik tasarımı) FEM 10.3.01 rules for the desing of storage and retrieval machines (depolama ve alma makinelerin tasarım kuralları) FEM 10.2.03 Çelik Depo Raf Sistemleri – Paletli Raf Sistemlerinin kullanımına dair kılavuz- Kullanıcı Kılavuzu   Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan RMI (Rack Manufacturers Institute)  Amerika normu; Amerikan Raf Üreticileri Enstitüsü RMI[...]
Hasarlı olan raf ayaklarının sökülmesi yenisi ile değişimi, Dönük olan raf ayaklarının düzeltilmesi ve eksik olan bağlantılarının yapılması Hasarlı olan raf ayak diyagonallerinin ,yatay/çaprazlarının onarımı ve değişimi Hasarlı traverslerin sökülmesi ve yenisi ile değiştirilmesi Ayak koruma bariyerleri, forklift bariyerlerinin sökümü ve değişimi Paslanmış, korozyona uğramış bulunan raf sisteminin boyanması Eksik olan üst emniyet profillerinin montajı Travers emniyet pimlerinin kontrolü ve değişimi Statik gergilerinin kontrolü Eksik olan dübellemelerin, ankrajların yapılması Hasarlı Olan Raf Ayaklarının Sökülmesi Yenisi İle Değişimi   Hasarlı olan raf sistemleri EN 15635 yönetmeliği madde 9.4 kapsamında mevcut raf sistemlerinin kontrol ve denetimi raporunda yazılı olan ve tüm hasarlı raf ayak elemanları yerinden sökülerek kaldırılacaktır. Yerine mevcut olan ve hasarsız  raf ayaklarının montajı yapılacaktır. Yapılacak olan depo raf sistemi keşifte  tip raf sisteminin yedeklerinin olup olmadığı bu raf sistemleri için satın alma yapılıp yapılmayacağı konusu tespit edilecektir   Dönük Olan Raf Ayaklarının Düzeltilmesi ve Eksik Olan Bağlantılarının Yapılması Forklift çarpması, kullanım hatasından ve eksik betona bağlantı sebebi ile  kaynaklanan raf ayak elemanlarının dönmeler meydana gelmektedir. Bu raf sistemleri yanındaki hücreler boşaltılarak, dönüklüğü giderilecek, onarılacak  betona sabitlenecektir.   Hasarlı Olan  Raf Ayak Diyagonallerinin Onarımı ve Değişimi Hasarlı olan ve EN 15635 yönetmeliği madde 9.4 kapsamında mevcut raf sistemlerinin kontrol ve[...]
Genel olarak kontrol edilecek hususlar:  – Darbe yükü alan herhangi bir depo raf sistemi yapı elemanının olup olmadığının kontrolü. – Raf kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü – Raf Ayak taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar. – Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığı – Rafların oturduğu temelin durumu – Paletlerdeki yüklerin pozisyonu. – Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü – İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü – “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü – Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü. Hasar tespit edildi ise:   Gözlenen hasarın olası sebeplerinin belirtilmesi: – Forklift kazası – Farklı teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar. – Eskimiş teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar. – Farklı bir palet tipinin kullanımından doğabilecek hasarlar. – Hasarlı yük kaldırma teçhizatlarının kullanımından doğabilecek hasarlar. – Yükün takılıp asılı kalmasından dolayı doğabilecek hasarlar. – Boşlukların (yeterli açıklık) yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar. – Koridor genişliğinin yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar. – Dağınık raf düzeni veya raftaki ürünlerin arasındaki engellerden dolayı doğabilecek hasarlar. – Zayıf ışıklandırmadan dolayı doğabilecek hasarlar – Raf zemini ve koridor zemini kaplaması yetersizliğinden dolayı doğabilecek hasarlar.    Hasar Kontrol Prosedürü: KİRİŞLER:            [...]
Her türlü raf sisteminin montajı “Montaj Kılavuzu” na göre yapılmalıdır. Montaj kılavuzu; raf kalemlerini, montaj prosedürlerini ve montaj toleranslarını anlatmaktadır. Karmaşık raf sistemleri, ör; drive-in, hareketli raflar, vasıflı personel tarafından monte edilmelidir. Genel paletli rafların montaj tolernsları aşağıda açıklanmıştır.   Genel paletli sistem – XZ yönünde toleranslar Tolerance Tolerans açıklaması Sınıf 400 Sınıf 300A Sınıf 300B   A Her travers yüksekliğinde ayaklar arasındaki giriş boşlukların ölçülerinde değişimler   ± 3 mm   ± 3 mm   ± 3 mm   AT Zemin katında ölçülmüş n- şeritten sonra raf uzunluğunun varyasyonları   ± 3n  mm   ± 3n  mm   ± 3n  mm     B (B1…Bn)   Karşılıklı ayakların, n-şeritten sonraki toplamı   Max. of (± 10 mm or ± 1.0n)   Max. of (± 10 mm or ± 1.0n)   Max. of (± 10 mm or ± 0.5n)   FM Koridorun orta çizgisine göre düzlüğün değişimi   ± 15 mm   ± 10 mm   ± 10 mm Paletli raf tolerans sınıfları   Sınıf 400 Reach truck kullanarak dar ve geniş koridor sistemi Sınıf 300A Çok dar koridor sistemi,  man-up operation Sınıf 300B Çok dar koridor sistemleri, man-down operation   Eğimli paletli raf XY yönlerinde toleranslar Tolerance Tolerans açıklanması[...]
    Tüm depo ekipmanının Denetim-Kontrolü sistematik şekilde sürekli yapılmalıdır. Bu Denetim-Kontroller yetkili firma dışı uzman personel tarafından yapılmalıdır.        DEPO RAF SİSTEMİ BASİT PERİYODİK KONTROL VE DENETİMİ   –     Güvenli taşıma kapasitesini belirleyerek yük ve bilgi notların Denetim-Kontrolü ve bu yüklerin güncel raf sistemine uygunluğunun tespiti, çünkü son Denetim-Kontrolden sonra sistem değiştirilmiş olabilir. –     Ayak ve kenar korumaların Denetim-Kontrolü. Bu parçaların hasar gördüğünde mutlaka değiştirilmelidir. –    Traverslerin veya tava rafların hasarının tespiti: eğer böyle bir şey gerçekleşmişse demek aşırı yük konulmuş. –     Emniyet pimlerin Denetim-Kontrolü. Eğer emniyet pimi eksikse mutlaka takılmalıdır. –    Ayak eğilme Denetim-Kontrolü:  değişik nedenlerden eğer eğim H/200’den fazlaysa  bu durum ayakların taşıma kapasitesini düşürür. –   Aşağıdaki Paragrafta yer alan tüm hasarların Denetim-Kontrolü   Depo Raf Sistemi Günlük Denetim-Kontroller DEPO RAF SİSTEMİ DENETİM-KONTROL PROGRAMI   Denetim-Kontroller günlük şekilde araç kullanıcıları ve depo çalışanları tarafından yapılmaktadır. Tespit edilen hasar ya da güvenlik sorunları hemen idareye bildirilmelidir.   Depo Raf Sistemi Haftalık ve aylık DENETİM-Kontroller Güvenlik Görevlisi Haftalık Ve Aylık olarak genel Denetim-Kontrol yaparak yazılı raporunu idareye sınmalıdır. Hasar, KIRMIZI veya TURUNCU RİSK olarak ayırılmalıdır.   Uzmanları tarafından 6 ile 12 aylık Denetim-Kontroller Eğer Depoda Sirkülasyon Çok İse Bu Periyodik Kontroller Yıllık 4 veya 3 Defa Olmak[...]
Raf şeklinin değişikliği, taşıma kapasitesinde de değişiklikler getirecektir. Destekli ya da desteksiz raflarda eğer ilk traversin yüksekliği ya da traversler arası mesafe artarsa, rafın taşıma kapasitesi düşmüş olur. Eğer rafların yeri değiştirilecekse ve yeni yerleşim alanının zemini aynısı değilse, taşıma kapasitesi yine değişebilir.   Herhangi bir değişim yapmadan önce mutlaka tedarikçinize danışın.   Değişiklikler profesyonel şekilde ve tedarikçinin talimatına uygun yapılmalıdır. Değişiklikler sırasında raflar boşaltılmış olmalıdır. Raf değişiminden sonra güvenlik yük notlarının yerleri de değişmelidir. Arka destek elemanları mevcutsa, traversler arasındaki mesafe değiştirildiği taktirde bu elemanların da yerleri uygun şekilde değiştirilmelidir. İlgili yatay destek elemanları da ona göre değiştirilmelidir. Aşağıdakilerden biri uygulanacak ise da danışmanız gerekmektedir: –   Yükleme aracının değişikliği –   Yükleme metodların değişimi ya da kullanılan palet türünün değişimi –   stoklanan ürünlerin değişikliği –   Paletlerin yükünün artması –   Depo ekipmanının hasarlarının çoğalması   Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Drive-In raf: LİFO Yöntemi – Yükleme/Boşaltma sıralaması Giriş: 1 numaralı pozisyona palet yerleştirilir ve paletler alt kattan yukarıya doğru arka tarafından öne doğru depolanır.  |  Çıkış: işlem tersine döner. Drive-In raf: FİFO Yöntemi – Yükleme/Boşaltma sıralaması                 Yükleme ve boşaltma prosedürleri aynıdır. Yükleme ve boşaltma karşılıklı taraflardan yapılmaktadır.     Yerleştirme metodu – Hareketli raf sistemi Yalnız vasıflı ve yetkili çalışanlar bu sistemde çalışabilir. Hareketli raf manüel kullanım talimatına uyulmalıdır.   Paletler yerleştirilirken aşağıdaki sıralama izlenmelidir:   1. Forklift operatörü paletle birlikte raf yerine gider. 2.Şoför Forklift operatörü paleti kaldırarak boş palet yerine yaklaştırır, ancak forklift çatallarını ileriye doğru hareket ettirmiyor 3.Şoför Forklift operatörü traverslere dikkat ederek paleti doğru şekilde yerleştir. Paleti indirmeden önce traverslerle temas etmemelidir 4.4. Şoför Forklift operatörü yavaşça paleti indirir 5.Şoför Forklift operatörü çatalları palet altından çıkararak aşağıya indirir. 6.Güvenli çalışma için aracın hızı çok önemlidir. Çarpmaları önlemek için aracın hızı doğru ayarlanmalıdır. 7.Yükleme ve boşaltma sıralaması mutlaka izlenmelidir.     Aziz DAĞ Makina Mühendisi Depo Raf Sistemleri Mühendislik Danışmanınız… HESAP MÜHENDİSLİK AZİZ DAĞ HESAP MÜHENDİSLİK MARKET RAFSTATİK RAFHESAP RAFSİST SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ